ขนาดแผ่น 60*60 ซม., ,
ม้วน กว้าง 1.2*ยาว 10 ม.
หนา 2 มม.
ขนาดกว้าง 1.2*ยาว 10 ม.
หนา 2 และ 2.5 มม.
ขนาดกว้าง 1.2*ยาว 10 ม.
หนา 2, 2.5 มม.
กว้าง 1.2 * ยาว 10 เมตร
หนา 2 มม.
ขนาด 30*30 ซม. 
หนา  2 และ 2.5 มม.
ขนาด : 30x30 ซม. , 60x60 ซม.
หนา 2, 2.5 มม.
ขนาด 30*30 ซม. 
หนา 2.0 และ 2.5 มม.
กว้าง 1.2 เมตร * ยาว 10 เมตร
หนา 2, 2.5 มม.
กว้าง 1.2 เมตร * ยาว 10 เมตร
หนา 2, 2.5 มม.
ขนาด 30*30, 60*60 ซม.
หนา 2, 2.5 มม.