สูง 10 ซม.หนา 1.4 มม.
สีดำ, น้ำตาล และเทา
สีดำ, น้ำตาล และเทา
สีดำ, น้ำตาล และเทา
สูง 10 ซม. หนา 1.6 มม.